Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bertha Verschueren, gevestigd aan de Biesstraat 6a, 6093 AD Heythuysen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@berthaverschueren.nl

Tel.: 0475-505386

 

Gegevensverwerking

Bertha Verschueren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en haar of een eed of wettelijke verplichting.

Bertha Verschueren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van de nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren/aan te kunnen bieden.

Bij alle bestellingen via haar site kunt u aangeven of de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Iedereen die inschrijft op een cursus ontvangt de nieuwsbrief automatisch. Bij ontvangst van de eerste nieuwsbrief kunt u zich desgewenst afmelden via de afmeldlink.

 

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Bertha Verschueren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonlijke mails worden 6 weken na afloop van de cursus verwijderd.

 

Cookies

Bertha Verschueren gebruikt geen cookies of andere vergelijkbare technieken.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Bertha Verschueren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@berthaverschueren.nl

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Bertha Verschueren worden verwerkt.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat uw gegevens op een verkeerde manier worden gebruikt. Dan kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Bertha Verschueren behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ze reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt zij u daarvan op de hoogte.

 

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan hiernaast aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!

Deze website is ontwikkeld door Crony Sites